Skip to main content

Show filters

Hide filters

auditit korraldama

Description

Description

Arvestuse, raamatupidamisaruannete, dokumentide ja maksedokumentide süstemaatiline läbivaatamine, et veenduda, mil määral annavad finantsaruanded tõese ja erapooletu ülevaate, ning tagada, et raamatupidamine on nõuetekohane ja kooskõlas õigusaktidega.

Teine nimetus

auditit teostama

auditit tegema