Skip to main content

Show filters

Hide filters

lepinguid haldama

Description

Description

Läbirääkimiste pidamine lepingutingimuste, kulude ja muude lepingusätete üle, tagades samas vastavuse õiguslikele nõuetele ja õigusliku jõustatavuse. Lepingu täitmise järelevalve, võimalikes muudatustes kokkuleppimine ja nende dokumenteerimine kooskõlas õiguslike piirangutega.

Seosed