Skip to main content

Show filters

Hide filters

mõtlemisoskused ja -pädevused

Description

Description

Oskused ja pädevused, mis on seotud võimega rakendada vaimseid protsesse, milleks on vaatluste, kogemuste, mõtlemise, arutlemise või suhtluse teel kogutud või saadud teabe kogumine, mõistetavaks tegemine, analüüsimine, sünteesimine ja/või hindamine. Need hõlmavad võimet hinnata ja kasutada eri liiki teavet, et kavandada tegevusi, saavutada eesmärke, lahendada probleeme, tegeleda probleemidega ning täita keerulisi ülesandeid rutiinsel ja uudsel viisil.

Mõiste URI

Status

obsolete