Skip to main content

Show filters

Hide filters

juhtivates kogukonnakunsti valdkondades sidusrühmadega koostööd tegema

Description

Description

Koostöö tegemine valitud rühmaga, kuhu kuuluvad teistes loomevaldkondades tegutsejad, kunstivahendaja-koordinaator ja/või tervishoiutöötajad, füsioterapeudid, õpiabitöötajad jne, et suurendada kogukonnakunsti programmi mõju. Selge rollijaotuse tagamine kollektiivis ning rühma kui terviku toimivuse hindamine, kombineerides refleksiooni ja eneseanalüüsi meetodeid.