Skip to main content

Show filters

Hide filters

pingetaluvusanalüüsi aruandeid kirjutama

Description

Description

Pingetaluvusanalüüsi käigus tehtud tähelepanekute koondaruande koostamine. Katsete läbimise ja ebaõnnestumise juhtude ning muude järelduste märkimine.