Skip to main content

Show filters

Hide filters

katsete proove ette valmistama

Description

Description

Katsetamiseks proovide võtmine ja ettevalmistamine, nende esindavuse kontrollimine; moonutuste ning juhusliku või tahtliku saastumise võimaluste vältimine. Proovide selge nummerdamine, märgistamine ja dokumenteerimine, et tagada tulemuste täpne kokkuviidavus algmaterjaliga.

Scope note

May also perform routine testing on the obtained samples.