Skip to main content

Show filters

Hide filters

olukorda arvestavat kliinilist pädevust rakendama

Description

Description

Professionaalne ja tõenduspõhine hindamine, eesmärkide seadmine, sekkumismeetmete rakendamine ja klientide hindamine, arvestades oma kutsetegevuse raames klientide elu- ja kontekstipõhist anamneesi.