Skip to main content

Show filters

Hide filters

töö teostamiseks kuluvat aega hindama

Description

Description

Edasiste tehniliste ülesannete täitmiseks vajamineva aja täpne arvutamine, tuginedes varasematele ja praegustele andmetele ja tähelepanekutele, või konkreetse projekti eri ülesannete hinnangulise kestuse kavandamine.

Teine nimetus

tööaega hindama

töö kestust hindama

tööle kuluvat aega kalkuleerima

töö hinnangulist kestust arvutama

tööteostamisaega hindama

tööle kuluvat aega hindama

töö tegemiseks kuluvat aega hindama

hinnangulist tööaega kalkuleerima

töö teostamisaega hindama

töö sooritamiseks kuluvat aega hindama

tööle kuluvat aega välja arvestama