Skip to main content

Show filters

Hide filters

arvutusi tegema

Description

Description

Matemaatikaülesannete lahendamine tööga seotud eesmärkide saavutamiseks.

Teine nimetus

tegema tööalaseid arvutusi

Seosed