Skip to main content

Show filters

Hide filters

õiguslikele nõuetele vastavust tagama

Description

Description

Vastavuse tagamine kehtestatud ja kohaldatavatele standarditele ja õiguslikele nõuetele (nt eeskirjadele, poliitikatele, standarditele või õigusaktidele), mida on vaja organisatsioonide eesmärkide saavutamiseks.

Teine nimetus

õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastavust tagama

õiguslike nõuete järgimist tagama

õiguslike nõuete täitmist tagama

juriidilistele nõuetele vastavust tagama

õigusvastavust tagama

õigusnõuetele vastavust tagama

juriidilist vastavust tagama

õiguskindlust tagama

õiguslikku vastavust tagama

õigusaktide täitmist tagama

Seosed