Skip to main content

Show filters

Hide filters

päikeseenergial töötava absorptsioonjahutuse kohta teostatavusuuringut tegema

Description

Description

Päikeseenergial põhineva jahutuse kasutamise potentsiaali hindamine. Standarduuringu tegemine, et hinnata hoone jahutusvajadust, kulusid ja kasu, olelusringi analüüsi tegemine ning otsustusprotsessi toetamiseks uuringu läbiviimine.