Skip to main content

Show filters

Hide filters

toote omadusi töötlemistingimustel jälgima

Description

Description

Tule ja püromeetriliste koonuste värvuse jälgimine teatud töötlemistingimustel (nt kõrgel temperatuuril).