Skip to main content

Show filters

Hide filters

reisikindlustust pakkuma

Description

Description

Sellise kindlustustoote müügiedendus ja müümine, mis on ette nähtud ravikulude, reisipakkujate rahaliste kohustuste täitmata jätmise ja muu kahju katmiseks riigisisesel või rahvusvahelisel reisil.

Teine nimetus

reisikindlustust tutvustama

Seosed