Skip to main content

Show filters

Hide filters

statistilise analüüsi tehnikaid rakendama

Description

Description

Statistilise analüüsi jaoks mudelite (kirjeldavad või intuitiivstatistika) ja tehnikate (andmehankimine või masinõpe) kasutamine ja IKT-vahendite kasutamine andmete analüüsimiseks, korrelatsioonide avastamiseks ja suundumuste prognoosimiseks.

Teine nimetus

statistilist andmetöötlust tegema

statistilist andmetöötlust rakendama

statistilise analüüsi meetodeid rakendama

statistilist analüüsi kasutama

statistilist analüüsi rakendama

andmete statistilist analüüsi teostama

Seosed