Skip to main content

Show filters

Hide filters

torujuhtme infrastruktuuri kahjustusi tuvastama

Description

Description

Torustike taristu vigade tuvastamine ehituse jooksul või teatud aja möödudes. Selliste vigade avastamine nagu ehitusdefektid, korrosioon, maapealne liikumine, kogemata tehtud ühendused jm.