Skip to main content

Show filters

Hide filters

homologeerimismenetluse kohta nõu andma

Description

Description

Sõidukitootjate nõustamine sõiduki, selle osa või osade komplekti jaoks tüübikinnitustunnistuse taotlemise menetluste kohta. Toe pakkumine tehniliste dokumentide esitamisel tüübikinnitusasutusele ja taotluse tulemuste suhtes järelmeetmete võtmisel. Abistamine inspekteerimiste ja toodangu vastavuse kontrollimise ajal ning tootja toetamine vastavustunnistuse väljastamisel.

Seosed