Skip to main content

Show filters

Hide filters

õpetamisstrateegiaid rakendama

Description

Description

Erinevate lähenemisviiside, õpistiilide ja kanalite kasutamine õpilaste juhendamiseks, näiteks sisu edastamine arusaadavalt, rääkimispunktide korraldamine selguse huvides ja vajaduse korral argumentide kordamine. Mitmesuguste tunni sisule, õppijate tasemele, eesmärkidele ja prioriteetidele vastavate õppevahendite ja -meetodite kasutamine.

Scope note

This includes the use of teaching devices such as diagrams and other visual aids.

Seosed