Skip to main content

Show filters

Hide filters

kommunikatsioonistrateegiate küsimuses nõustama

Description

Description

Ettevõtjatele ja organisatsioonidele konsultatsiooniteenuste pakkumine seoses nende sise- ja väliskommunikatsiooni kavade ja esindatusega, sealhulgas veebiesindatusega. Kommunikatsiooni täiustamise meetmete soovitamine ning veendumine, et oluline teave jõuaks kõikide töötajateni ja et nende küsimustele vastataks.