Skip to main content

Show filters

Hide filters

kriitiliselt mõtlema

Description

Description

Otsuste tegemine ja nende kaitsmine, tuginedes asutusesisestele tõenditele ja väliskriteeriumidele. Teabe usaldusväärsuse kriitiline hindamine enne selle kasutamist või teistele edastamist. Iseseisva ja kriitilise mõtlemise arendamine.

Teine nimetus

hindama teavet ja selle allikaid

teavet ja selle allikaid kriitiliselt hindama

informatsiooni väärtust hindama

Seosed