Skip to main content

Show filters

Hide filters

säästva turismi arendamise ja juhtimise valdkonnas koolitust pakkuma

Description

Description

Turismisektori töötajate koolitamine ja nende suutlikkuse suurendamine, et teavitada neid turismisihtkohtade ja -pakettide väljatöötamise ja haldamise parimatest tavadest ning sellest, kuidas samal ajal tagada minimaalne mõju keskkonnale ja kohalikele kogukondadele ning kaitsealade ja looma- ja taimeliikide range kaitse.