Skip to main content

Show filters

Hide filters

teenusorienteeritud modelleerimine

Description

Description

Äri- ja tarkvarasüsteemide teenusorienteeritud modelleerimise põhimõtted ja alused, mis võimaldavad projekteerida teenusorienteeritud ärisüsteeme eri liiki arhitektuurides, näiteks ettevõtte arhitektuuris, ja koostada nende tehnilisi kirjeldusi.

Teine nimetus

teenusorienteeritud programmeerimismudelid

teenustele orienteeritud modelleerimine

IKT teenusemudelid

teenusorienteeritud programmeerimine

teenusele orienteeritud modelleerimine

teenusepõhine modelleerimine