Skip to main content

Show filters

Hide filters

eluoskused ja pädevused

Description

Description

Oskused ja pädevused, mis on seotud võimega töödelda ning kasutada teadmisi ja teavet, millel on valdkonnaülene tähtsus ja mis hõlbustab kodanikuaktiivsust. Need hõlmavad tervishoiu, keskkonna, ühiskonnaelus osalemise, kultuuri, rahanduse ja üldteadmiste rakendamise valdkondi.

Mõiste URI

Status

obsolete