Skip to main content

Show filters

Hide filters

keskkonnaga seotud oskusi ja pädevusi rakendama

Description

Description

Arutlemine üksikisiku käitumise lühi- ja pikaajalise mõju üle füüsilisele ja sotsiaalsele keskkonnale ning kestliku töö- ja elustiili omaksvõtmine. Kohaliku ja ülemaailmse keskkonna kaitse ja taastamise puhul individuaalse ja kollektiivse vastutuse tunnistamine ning teiste inimeste innustamine.

Scope note

The skills and competences under this heading address the different modes and activities relevant for a greener working and living.

Mõiste URI

Status

obsolete