Skip to main content

Show filters

Hide filters

sulamatu elektroodiga kaarkeevitust inertgaasis tegema

Description

Description

Töödeldavate metalldetailide TIG-keevitus (sulamatu elektroodiga kaarkeevitus inertgaasis). See on kaarkeevituse protsess, mille korral tekitab kuumuse töödeldava detaili ja sulamatu volframelektroodi vaheline lektrikaar. Argooni või heeliumi (inertgaasi) kasutamine, et kaitsta keevisliidet õhu kahjuliku mõju eest.