Skip to main content

Show filters

Hide filters

Euroopa toiduohutuspoliitika

Description

Description

Toiduohutuse kõrge taseme tagamine ELis ühtsete ja nõuetekohaste tootjalt-tarbijani-meetmete ning asjakohase ja piisava järelevalve abil, ühtlasi tagades tõhusa siseturu. Selle lähenemisviisi rakendamine hõlmab mitut meedet:

tõhusate juhtimissüsteemide tagamine ning ELi toiduohutuse ja kvaliteedi standarditele vastavuse hindamine ELis ja kolmandates riikides seoses ekspordiga nendest ELi;
toiduohutusega seotud rahvusvaheliste suhete haldamine kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
suhete haldamine Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA) ja teaduspõhise riskijuhtimise tagamine.