Skip to main content

Show filters

Hide filters

heliseadmeid käsitsema

Description

Description

Helide (näiteks kõne) või muusikainstrumentide kõla elektroonilisel või mehaanilisel kujul taasloomise või salvestamise tehnoloogia rakendamine.

Teine nimetus

audioseadmeid käsitsema

audiovarustust käsitsema

heliaparatuuri käsitsema

helipuldil töötama

helipuldi nuppe keerama

heliseadet käsitsema

heliseadmeid juhtima

heliseadmetega töötama

helitehnikat käsitsema