Skip to main content

Show filters

Hide filters

mänge käitama

Description

Description

Kõigi külastajate märkamine ja tervitamine mängulaudade ääres, kõigi kasiino pakutavate mängude reeglite ja nende ettevõttesiseste eeskirjade põhjalik tundmine; kõigi mängude kestel selgete ja kindlate kommentaaride andmine ning mängulaua ääres nõuetekohase turvalisuse säilitamine, tagades mängulaudade inspektori tähelepanu juhtimise probleemidele; mängude juhtimine, reguleerides nende tempot vastavalt žetoonide arvule ning külastajate ja ettevõtte vajadustele; külastajate ja nende mängurežiimi teadvustamine, reageerides nende palvetele, kui see on asjakohane; mängureeglite põhjalik selgitamine külastajatele, külastajate abivajaduse märkamine ning neile positiivsel viisil abi pakkumine.

Seosed