Skip to main content

Show filters

Hide filters

töövõtjate tulemuslikkust kontrollima

Description

Description

Töövõtjate tulemuslikkuse haldamine, hindamine, kas nad täidavad kokkulepitud standardit, ning vajaduse korral ebapiisava tulemuslikkuse suhtes parandusmeetmete võtmine.

Teine nimetus

lepinguosalise tulemuslikkust kontrollima

lepinguosaliste tulemuslikkuse üle järelevalvet teostama

tulemuslikkust kontrollima