Skip to main content

Show filters

Hide filters

tõlkeid toimetama

Description

Description

Tõlke läbilugemine, võrdlemine lähtetekstiga ja vajalike paranduste tegemine.

Seosed