Skip to main content

Show filters

Hide filters

ettevõtte koolitusprogramme arendama

Description

Description

Ettevõtte uute koolitusprogrammide kavandamine, loomine ja läbivaatamine, et täita teatud organisatsiooni arenguvajadusi. Nende õppemoodulite tõhususe analüüsimine ja vajaduse korral muudatuste tegemine.

Seosed