Skip to main content

Show filters

Hide filters

käsikirjalisi materjale analüüsima

Description

Description

Eri kirjutamisstiilides käsikirjaliste materjalide lugemine, analüüsimine ja mõistmine. Tekstide üldsõnumi analüüsimine, et tagada ühene mõistmine.

Seosed