Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

käytettävyysinsinööri

Description

Code

2149.7

Description

Käytettävyysinsinöörit varmistavat tuotantoprosessin tai järjestelmän toimintavarmuuden (reliability), käyttövarmuuden (availability) ja kunnossapidettävyyden (maintainability). Heidän tavoitteenaan on parantaa tuotteen kykyä toimia keskeytyksettä ja tarvittaessa sekä helpottaa tuotteen korjaamista, korvaamista tai päivittämistä.

Vaihtoehtoinen nimiö

luotettavuusinsinööri

luotettavuus- ja turvallisuusinsinööri

RAMS-insinööri

RAM-insinööri

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: