Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tuotantojohtaja, kemianteollisuus

Description

Code

1321.2.1.1

Description

Kemianteollisuuden tuotantojohtajat vastaavat kemikaalien tuotantoprosessien teknisestä koordinoinnista ja valvonnasta. He ohjaavat yhtä tai useampaa tuotantoyksikköä ja valvovat, että teknisiä ja inhimillisiä voimavaroja käytetään määrään, laatuun ja suunnitteluun liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Kemianteollisuuden tuotantojohtajat suunnittelevat tuotantosuunnitelmat ja aikataulut ja varmistavat, että niitä noudatetaan. He vastaavat sellaisten prosessien toteuttamisesta, joilla pyritään varmistamaan valmistetun tuotteen laatu, hyvät työolot ja ympäristökäytännöt sekä työpaikan turvallisuus.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen