Skip to main content

Show filters

Hide filters

vesiviljelyasiantuntija, meri- ja sisävesiviljely

Description

Code

6221.11

Description

Meri- ja sisävesiviljelyn asiantuntijat koordinoivat ja valvovat viljeltävien eliöiden lihottamista vesiviljelmissä (kelluvissa tai vedenalaisissa rakenteissa). He osallistuvat uuttamiseen ja organismien käsittelyyn kaupallistamista varten. Meri- ja sisävesiviljelyn asiantuntijat valvovat kaluston ja varusteiden huoltoa (häkit, lautat, pitkäsiimat, paalurivit).

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen