Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

prosessinhoitaja, fossiilisia polttoaineita käyttävä voimalaitos

Description

Code

3131.3.3

Description

Fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten prosessinhoitajat käyttävät ja ylläpitävät teollisuuden laitteita, kuten generaattoreita, turbiineja ja kattiloita, jotka tuottavat sähköä fossiilisista polttoaineista, kuten maakaasusta tai hiilestä. He varmistavat toiminnan turvallisuuden ja sen, että laitteet ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia. He voivat myös työskennellä yhteistuotantolaitoksissa, joissa käytetään lämmön talteenottojärjestelmiä, jotta voitaisiin ottaa talteen pakokaasulämpö yhdestä toiminnosta ja aktivoida höyryturbiinit.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: