Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

asentaja, valtamerienergia

Description

Code

3119.11

Description

Valtamerienergiaan erikoistuneet asentajat asentavat merellä sijaitsevia energiapuistoja ja niihin liittyviä laitteita. He varmistavat, että laitteita käytetään säännösten mukaisesti, ja avustavat valtamerienergiaan erikoistuneita insinöörejä voimaloiden laitteiden, kuten tuulivoimalan roottorin lapojen sekä vuorovesi- ja aaltogeneraattoreiden, rakentamisessa. He myös reagoivat järjestelmäongelmiin ja korjaavat vikoja.

Vaihtoehtoinen nimiö

MRE-asennusohjelma

offshore-tuuliturbiiniteknikko

ORE-teknikko

uusiutuvan energian meriasentaja

uusiutuvan energian offshore-asentaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: