Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

opettaja, tekninen käsityö

Description

Code

2320.1.16

Description

Teknisen käsityön opettajat opettavat oppilaita omalla erikoisalallaan, teknisessä käsityössä joka on pääosin käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava teknisen käsityöalan ammateissa, joissa työskennellään puun ja metallin parissa esimerkiksi puuseppänä tai peltiseppänä. Teknisen käsityön opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan teknisen käsityön alalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen