Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

asiakasneuvoja, sosiaaliturva

Description

Code

3353.2

Description

Sosiaaliturvan asiakasneuvojat neuvovat asiakkaita sosiaaliturvaetuuksissa ja varmistavat, että asiakkaat hakevat heille kuuluvia etuuksia. Lisäksi he antavat neuvontaa ylennyksistä ja muista saatavilla olevista tukipalveluista, kuten työsuhde-etuuksista. He auttavat asiakkaita täyttämään hakemuksia, jotka koskevat esimerkiksi sairaus-, äitiys-, eläke-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-etuuksia. He tutkivat asiakkaan oikeutta etuuksiin perehtymällä tapaukseen, lainsäädäntöön ja hakemukseen sekä ehdottavat asianmukaista toimintatapaa. Lisäksi sosiaaliturvan asiakasneuvojat määrittävät tiettyä etuutta koskevia seikkoja.

Vaihtoehtoinen nimiö

etuuskäsittelijä, kansaneläkelaitos

vakuutussihteeri, sosiaaliturva

asiakasneuvoja, kansaneläkelaitos

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

Narrower occupations