Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ammatillinen opettaja, elektroniikka ja automaatio

Description

Code

2320.1.11

Description

Elektroniikan ja automaation ammatilliset opettajat opettavat oppilaita omalla erikoisalallaan, elektroniikka- ja automaatioalalla, joka on pääosin käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava elektroniikka- ja automaatioalan ammateissa, kuten sähköasentajana tai teknikkoina, jotka osallistuvat automatisoituihin tuotantoprosesseihin. Elektroniikka- ja automaatioalan ammatilliset opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan elektroniikka- ja automaatioalalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Vaihtoehtoinen nimiö

ammatinopettaja, elektroniikka ja automaatio

elektroniikan ja automaation ammatillinen opettaja

elektroniikan ja automaation ammatinopettaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen