Skip to main content

Show filters

Hide filters

ICT-käytettävyysinsinööri

Description

Code

2519.7.5

Description

ICT-käytettävyysinsinöörit varmistavat lakisääteisten vaatimusten noudattamisen ja pyrkivät optimoimaan käytettävyyden ohjelmiston elinkaaren vaiheissa (analyysi, suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto). He tekevät tiivistä yhteistyötä käyttäjien (analyytikot) kanssa, jotta voitaisiin tutkia ja dokumentoida käyttäjäprofiileja, analysoida tehtäviä, työnkulkua ja käyttäjäskenaarioita.

Vaihtoehtoinen nimiö

käytettävyyden testaaja

käytettävyyden testaajat

käytettävyysinsinöörit

käytettävyystestaaja

käytettävyystestaajat

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: