Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

markkina-analyytikko

Description

Code

2431.11

Description

Markkina-analyytikot keräävät tiedot markkinatutkimuksiin ja tekevät niistä päätelmiä. He määrittävät tuotteen potentiaaliset asiakkaat, kohderyhmän ja tavan, jolla heidät voidaan tavoittaa. Markkina-analyytikot analysoivat tuotteiden asemaa markkinoilla eri näkökulmista, kuten ominaisuuksien, hinnan ja kilpailijoiden perusteella. He analysoivat ristiinmyyntiä ja keskinäisiä riippuvuussuhteita eri tuotteiden ja niiden sijoittelun välillä. Markkina-analyytikot laativat tietoja, jotka auttavat markkinointistrategioiden kehittämisessä.

Vaihtoehtoinen nimiö

markkinatutkimusasiantuntija

markkinointitutkija

markkinatutkija

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen