Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

liiketoimintakonsultti

Description

Code

2421.2

Description

Liiketoimintakonsultit analysoivat yritysten asemaa, rakennetta ja prosesseja ja tarjoavat palveluja tai neuvoja niiden parantamiseksi. He tutkivat ja yksilöivät liiketoimintaprosesseja, kuten rahoituksen tehottomuutta tai työnjohtamista, ja laativat strategisia suunnitelmia niissä olevien ongelmien ratkaisemiseksi. He toimivat ulkopuolisissa konsulttiyrityksissä ja esittävät objektiivisen näkemyksen yrityksen rakenteesta ja metodologisista prosesseista.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen