Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

suunnitteluinsinööri, kaivosteollisuus

Description

Code

2146.8

Description

Kaivosteollisuuden suunnitteluinsinöörit suunnittelevat sellaista tulevaa kaivostoimintaa, jolla saavutetaan tuotantoa ja kaivoksen kehittämistä koskevat tavoitteet. He ottavat huomioon mineraalivarojen geologiset ominaispiirteet ja rakenteen. He laativat tuotanto- ja kehitysaikatauluja ja seuraavat niiden etenemistä.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: