Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

koordinaattori, putkistojen vaatimustenmukaisuus

Description

Code

3119.13

Description

Putkistojen vaatimustenmukaisuuden koordinaattorit seuraavat kaikkia putki-infrastruktuureiden ja putkikenttien vaatimustenmukaisuutta koskevia toimia ja laativat niistä yhteenvedon. He varmistavat, että työt toteutetaan sääntelyn puitteissa. He pyrkivät kehittämään ja panemaan täytäntöön säännösten noudattamista koskevia poliitikoita ja suosittelevat riskien minimointikeinoja. He tarkastavat kohteita, keräävät todisteita ja raportoivat vaatimustenmukaisuudesta johdolle.

Vaihtoehtoinen nimiö

putkistojen vaatimustenmukaisuuden koordinaattori

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: