Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

arkkitehti

Description

Code

2161.1

Description

Arkkitehdit tutkivat, suunnittelevat ja valvovat rakennusten, kaupunkitilojen, infrastruktuurihankkeiden ja sosiaalisten tilojen rakentamista ja kehittämistä. He tekevät suunnittelutyötään ympäristön ja tietyillä maantieteellisillä alueilla sovellettavien säädösten mukaisesti ja ottavat huomioon toiminnan, esteettisyyden, kustannukset sekä kansanterveyden ja turvallisuuden. He tuntevat sosiaaliset olosuhteet ja ympäristötekijät, joihin kuuluvat ihmisten ja rakennusten sekä rakennusten ja ympäristön väliset suhteet. He osallistuvat monialaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää maantieteellisen alueen yhteiskuntarakennetta ja edistää yhteiskuntarakentamisen hankkeita. 

Sääntelynäkökohdat

Tämä ammatti kuuluu ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY (ja siihen tehtyjen muutosten) soveltamisalaan. Lisätietoja ammattihenkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

Narrower occupations

taidot / osaaminen