Skip to main content

Show filters

Hide filters

tekninen kirjoittaja

Description

Code

2641.4.4

Description

Tekniset kirjoittajat laativat selkeää, tiiviistä ja ammattimaista viestintää tuotteiden kehittäjiltä käyttäjille. Tällaisia voivat olla esimerkiksi verkkotuki, käyttöoppaat, valkoiset paperit, määritykset ja opetusvideot. Tätä tarkoitusta varten he analysoivat tuotteita, oikeudellisia vaatimuksia, markkinoita, asiakkaita ja käyttäjiä. He kehittävät tietoa ja mediakonsepteja, standardeja, rakenteita ja ohjelmistotyökalujen tukea. He suunnittelevat sisällön luomista ja mediatuotantoprosesseja, laativat kirjallista, graafista, video- ja muuta sisältöä, tuottavat mediatuotantoa, julkaisevat tietotuotteitaan ja vastaanottavat palautetta käyttäjiltä.

Vaihtoehtoinen nimiö

dokumentaatiospesialisti

dokumentaatiospesialistit

teknisen viestinnän asiantuntija

tekniset kirjoittajat

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: