Skip to main content

Show filters

Hide filters

erikoisproviisori

Description

Code

2262.1.2

Description

Erikoisproviisorit tarjoavat asiantuntijapalveluja lääketeollisuuden yrityksille ja sairaala-apteekeille.  Erikoisproviisorien rooli vaihtelee eri puolilla Eurooppaa kansallisten sääntöjen ja koulutuksen mukaisesti.
 

Sääntelynäkökohdat

Tämä ammatti kuuluu ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY (ja siihen tehtyjen muutosten) soveltamisalaan. Lisätietoja ammattihenkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen