Skip to main content

Show filters

Hide filters

ICT-tutkimuspäällikkö

Description

Code

1223.2.2.1

Description

ICT-tutkimuspäälliköt suunnittelevat, hallinnoivat ja valvovat tutkimustoimia ja arvioivat tieto- ja viestintätekniikan alan uusia suuntauksia sen selvittämiseksi, ovatko ne merkityksellisiä. He suunnittelevat ja valvovat myös henkilöstön koulutusta uuden teknologian käyttöön ja antavat suosituksia siitä, miten voidaan toteuttaa sellaisia uusia tuotteita ja ratkaisuja, joilla voidaan maksimoida organisaatiolle koituvat hyödyt.

Scope note

Includes people performing managerial research activities. Excludes people performing development activities.

Vaihtoehtoinen nimiö

ICT-tutkimuspäälliköt

IT-tutkimuspäällikkö

IT-tutkimuspäälliköt

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: