Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vesihuoltopäällikkö, viemäröinti ja jätevesien käsittely

Description

Code

1321.2.4

Description

Viemäröinnistä ja jätevesien käsittelystä vastaavat vesihuoltopäälliköt koordinoivat ja suunnittelevat putki- ja viemärijärjestelmiä sekä valvovat viemäröinnin rakentamista ja kunnossapitotoimia. He valvovat jätevedenpuhdistamoita ja muita jätevedenkäsittelylaitoksia ja varmistavat, että toiminta on säädösten mukaista.

Vaihtoehtoinen nimiö

yhdyskuntatekniikan päällikkö, viemäri- ja jätevesihuolto

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen