Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

suulakepuristuskoneenhoitaja

Description

Code

8121.2

Description

Suulakepuristuskoneenhoitajat asentavat, valvovat ja ylläpitävät koneita, jotka lämmittävät tai sulattavat raaka-aineita ja vetävät tai työntävät kuumennettua materiaalia muotin läpi muovatakseen materiaalista katkeamattoman profiilin, jonka poikkileikkaus on ennalta määritetty, kuten putki tai levy. He voivat myös puhdistaa ja huoltaa kyseisiä laitteita.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen